เจาะลึกข้อมูลการท่องเที่ยว
จากข้อมูล Mobility Data

คลิกที่แผนที่ เพื่อดูพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวผ่าน Mobility Data กว่า 5,390,940 ทริป หรือคลิกเลือกจังหวัดเพื่ออ่านข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข้อมูลการใช้งานมือถือที่นำมาวิเคราะห์นี้ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับดูแลที่เข้มงวดของดีแทค

เข้าสู่ Dashboard