button survey
ซิมสามก๊ก

ซิมสามก๊ก

เม้าท์สนั่นทุกค่าย

โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 49 สต. (ตี 5 – 5 โมงเย็น) นอกช่วงเวลา นาทีละ 99 สต.

 ซิมสามก๊ก
ราคาซิม49

(บาท/ซิม)

โทรฟรี 15 บาท วันใช้งาน 30 วัน ทันทีที่เปิดใช้บริการ

 

โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 49 สตางค์ ช่วงตี 5 – 5 โมงเย็น นอกช่วงเวลา นาทีละ 99 สตางค์
โทรไปหมายเลขพิเศษขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2557
โปรโมชั่นพิเศษ
 
- ลูกค้าใหม่สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ฟรีครั้งแรกภายใน 30 วันหลังเปิดใช้บริการ
 ผ่าน
อัตราค่าบริการเสริม
ส่ง SMS
ภายในประเทศ
3 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ส่ง SMS
ไปต่างประเทศ
8 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ส่ง MMS
ภายในประเทศ
5 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ส่ง MMS
ไปต่างประเทศ
15 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ภายในประเทศ
1 บาท / นาที
*สามารถใช้ dtac 3G ความเร็วสูงสุด 384Kbps
รายละเอียด คลิก

หมายเหตุ
 • สิทธิ์การใช้งาน 3G ความเร็วสูงสุด จะรวมการใช้งาน 3G และ EDGE ในทุกที่การให้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ “ซิมสามก๊ก” ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557 จะได้รับอัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
 2. อัตราค่าบริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  1. โทรทุกเครือข่าย ระหว่างเวลา 5.00 – 17.00 น. คิดค่าโทรนาทีละ 52 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
  2. โทรทุกเครือข่าย นอกช่วงเวลา คิดค่าโทรนาทีละ 1.05 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
  3. ส่ง SMS คิดข้อความละ 3.21 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
  4. ส่ง MMS ข้อความละ 5.35 บาทต่อเลขหมาย
  5. บริการเสริม Happy internet คิดนาทีละ 1.07 บาทต่อนาที
  6. อัตราค่าบริการส่ง SMS ไปต่างประเทศคิดค่าบริการพิเศษข้อความละ 8.56 บาทต่อเลขหมาย และส่ง MMS ไปต่างประเทศคิดค่าบริการพิเศษข้อความละ 16.05 บาทต่อเลขหมาย
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
 4. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีนาทีละ 1.50 บาท หรือแฮปปี้นาทีละ 25 สตางค์ พร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย
 5. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือเปลี่ยนเป็นแบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 7. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ www.dtac.co.th หรือโทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 8. ให้บริการโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 (เดิมเลขที่ บมจ. 526) สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า